top of page
IMG_9103.jpeg

OVER ONS

DOOR STUDENTEN VOOR STUDENTEN.

Het doel van stichting M.O.E.T. is tweeledig. In de eerste plaats is het doel van de stichting het ondersteunen en waar nodig aanvullen van onderwijs in gebieden waar mensen dit zelf lastiger kunnen verkrijgen of betalen. In de tweede plaats wil stichting M.O.E.T. studenten in Amsterdam bewuster maken van het proces van ontwikkelingshulp en hen de mogelijkheid bieden om zich in te zetten voor een goed doel.

De stichting is verbonden met het Amsterdams Studenten Corps/Amsterdamse Vrouwelijke Studenten Vereniging in Amsterdam (A.S.C./A.V.S.V.), de grootste studentenvereniging van Nederland. Van de 3000 leden van de studentenvereniging zijn er meer dan 2500 donateur! De projecten van stichting M.O.E.T. worden dan ook vrijwel volledig gefinancierd door de leden van het A.S.C./A.V.S.V. Daarnaast bestaat het dagelijks bestuur van de stichting ook ieder jaar uit studenten. Het is dan ook een stichting voor en door studenten.

Op instigatie van honorair consul Freek Warmelink heeft stichting M.O.E.T. ertoe besloten projecten op te zetten in Burkina Faso. Inmiddels zijn er in Burkina Faso twee scholen gebouwd die onder beheer van stichting M.O.E.T. vallen: een ambachtsschool en een landbouwschool. Onze ambachtsschool in Bobo Dioulasso voorziet in een praktijkgerichte opleiding tot een specifiek vakgebied. Met ons recentere project, de landbouwschool in Toussiana, willen wij de lokale bevolking leren hun droge grond efficiënter te gebruiken om zo zelfvoorzienend te worden. Studenten op de landbouwschool leren daarom het verbouwen van gewassen, het bouwen van dierenverblijven, en het verwerken van hun geoogste of geteelde producten.

Onze onderwijsprojecten zijn gelokaliseerd in de omgeving van Bobo Dioulasso, wat ligt in het Zuidwesten van Burkina Faso. Stichting M.O.E.T. is van mening dat er grote behoefte is aan praktisch onderwijs in Burkina Faso, omdat leerlingen op deze wijze na hun opleiding meteen aan het werk kunnen om zo hun familie te kunnen onderhouden.

ANBI KEURMERK.

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen als ANBI worden aangewezen door de belastingdienst, als zij zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Dit betekent dat minimaal 90% van de inkomsten van een ANBI dit belang moeten dienen. Stichting M.O.E.T. heeft de ANBI-status, waarbij het verwezenlijken en het verbeteren van onderwijs in Burkina Faso het algemeen belang is, waarvoor het bestuur van de stichting zich elk jaar vrijwillig inzet. Hiervoor worden zelfs 95% van onze inkomsten direct of indirect gebruikt. De overige 5% van onze begroting wordt gebruikt voor het organiseren van evenementen voor onze donateurs in Nederland en de onkostenvergoeding voor de werkbezoeken aan de scholen in Burkina Faso.

Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst. Via de knop hieronder kunt u meer informatie vinden over het het vastleggen van een dergelijke overeenkomst met stichting M.O.E.T.

bottom of page