Ambachtsschool

Het eerste project van stichting M.O.E.T. was het bouwen van een Ambachtsschool in Bobo Dioulasso, Burkina Faso. De school geeft de mogelijkheid aan de Burkinese kinderen om een opleiding tot vakman te volgen. Op die manier proberen we om het huidige probleem, geen doorstroming tot een vervolgopleiding na de basisschool, aan te pakken. Met onze opleidingen kunnen de leerlingen in de toekomst een zelfstandig bestaan opbouwen en zo ook hun familie van een betere toekomst voorzien.

> Meer informatie

Landbouwschool

Het tweede grote project dat stichting M.O.E.T. aan zal gaan is het bouwen van een Landbouwschool. Nu de Ambachtsschool succesvol is opgezet, is er ruimte gekomen voor dit nieuwe grote project. In april 2013 is er grond verkregen in het dorp Toussiana, 50 kilometer ten zuiden van Bobo Dioulasso, de stad van de ambachtsschool. Op dit moment is de bouw van de landbouwschool gestart!

> Meer informatie

Werkbezoeken

Sinds de opening van de Ambachtsschool brengen de bestuursleden bezoeken aan Burkina Faso. Sommige werkzaamheden kunnen alleen ter plekke geregeld worden en tijdens een bezoek worden grote stappen vooruit gezet in korte tijd. Daarom is het noodzakelijk om minimaal 2 keer per jaar naar Afrika af te reizen.

> Meer informatie

Kennisuitwisseling

Er is een plan opgesteld om ervoor te zorgen dat de school in de toekomst zelfstandig(er) gaat functioneren. Om die reden lopen er een aantal projecten van stichting M.O.E.T. om de kennis en ervaring op de ambachtsschool te blijven vergroten.

Stichting M.O.E.T. geeft elk jaar studenten de kans om een bezoek te brengen aan Burkina Faso en tijd door te brengen op de scholen. De mogelijkheden voor een kennisuitwisseling zijn eindeloos. Wilt u graag kennis maken met de M.O.E.T.-leerlingen in Burkina Faso, iets bijdragen aan hun opleiding of uzelf ontwikkelen als wereldburger, neem dan contact op met het M.O.E.T. bestuur (project@stichtingmoet.nl).

Alexander Nieuwland (HM’04) organiseerde een sportief zomerprogramma voor de leerlingen van de Ambachtsschool en Minus Tjeenk Willink (VR’07) deed een onderzoek naar productiemogelijkheden op de Ambachtsschool gelinkt aan zijn studie. Naast studenten is er in 2011 ook een professionele kennisuitwisseling geweest die dit jaar nogmaals zal plaatsvinden.

> Meer informatie

Eten voor leerlingen

Elk jaar in de M.O.E.T.-week (een feestweek om nieuwe donateurs te werven) kunnen studenten lunch-donateur worden van de leerlingen. Dit houdt in dat je alleen of met een groep voor zestig euro een leerlingen een jaar lang van lunch kan voorzien. 

> Meer informatie