Ambachtsschool

De Ambachtsschool in Bobo Dioulasso is een ontwerp van studio BOT (www.studiobot.nl). De foto's van de bouw van de school zijn te zien in de fotomappen. Daarop is te zien is dat de lokalen een vierkant vormen, zodat er in het midden een gezamenlijke binnenplaats wordt gecreëerd. Deze plek biedt naast een sociale ontmoetingsplaats voor de leerlingen ook ruimte voor praktijklessen. In de lokalen worden algemene vakken, zoals wiskunde en Engels, en theorielessen van alle vier de ambachten onderwezen. Verder is er een materialenmagazijn, een kantoortje voor de directeur en een keukentje waar de lunch wordt bereid.

Inmiddels gaan er al 82 leerlingen naar school! Daarnaast zijn de eerste 7 leerlingen afgestudeerd in het voorjaar van 2012. De opleiding van de Ambachtsschool bedraagt 4 jaar. Na een voorbereidingsjaar kiezen de leerlingen een richting. Deze richtingen zijn de vier ambachten: mechanica, automechanica, metaalbewerking of houtbewerking. Met deze ambachtelijke vaardigheden zullen de studenten in staat zijn om hout en metaal te kunnen bewerken tot producten en vrachtwagens en auto’s onderhouden en repareren. Door deze vaardigheden te leren, kunnen ze in de toekomst zelfvoorzienend worden en de leefomstandigheden van hun gehele familie verbeteren.

De school ligt iets buiten Bobo Dioulasso, de tweede stad van het land. Vaak moeten leerlingen van heinde en verre komen lopen om de school voor  dageraad te bereiken, maar eenmaal bij aankomst is de sfeer goed! Bovendien staan er een aantal fietsen tot hun beschikking zodat de meesten van hen niet meer uren hoeven te lopen.

De komende jaren zal stichting M.O.E.T. nauw verbonden blijven met de Ambachtsschool. Er is een plan opgesteld om ervoor te zorgen dat de school op een gegeven moment zelfstandig zal gaan functioneren. Om die reden lopen er een aantal projecten van die stichting M.O.E.T. om de kennis en ervaring op de Ambachtsschool te blijven vergroten. Een van deze projecten is de kennisuitwisseling, waarbij ervaren vakmensen uit Nederland naar Burkina Faso afreisden om daar hun kennis aan de docenten over te brengen. In november 2014 zal dit wederom plaats gaan vinden. Voor meer informatie over dit project, zie het kopje kennisuitwisseling.

Onderzoek autonomie ambachtsschool

Onder het kopje kennisuitwisseling staat een verslag van het bezoek van Minus Tjeenk Willink aan Burkina Faso en zijn onderzoek naar financiële autonomie van de ambachtsschool.