Raad van Toezicht

Het dagelijks bestuur wordt bijgestaan door een Raad van Toezicht. De RvT is bedoeld als klankbord en ondersteuning. Zij houdt zich op afstand bezig met de dagelijkse gang van zaken binnen stichting M.O.E.T. en houdt daarbij op de lange termijn het gedachtegoed van de stichting in de gaten.

Elk lid van het M.O.E.T. -bestuur heeft een eigen mentor binnen de RvT waarmee hij of zij in direct contact staat. Op deze manier is er altijd een terugkoppeling met ervaren M.O.E.T.-ers. Die ervaring en kennis zorgen ervoor dat de grote lijnen en de lange termijn doelen van stichting M.O.E.T. worden bewaakt en intact worden gehouden.

De Raad van Toezicht:

  • Janna Dekker (voorzitter bestuur 2015)                                                           > mentor van Claire Steijn
  • Simone van der Steeg (secretaris bestuur 2013)                                          > mentor van Anne Zwart
  • Jesper Duijvestijn (penningmeester bestuur 2013)                                   > mentor van Tim Bakker
  • Lara de Koning (assessor Afrika I bestuur 2014)                                          > mentor van Rosa Marchesini
  • Giona Arts (assessor Afrika II bestuur 2015)                                                 > mentor van Daniël Korthals
  • Hidde van Manen (assessor Intern bestuur 2015)                                      > mentor van Huibert Sap

Ook zitten er elk jaar twee leden van de Senaat van het A.S.C./A.V.S.V. in de Raad van Toezicht. 

  • Lucas Mendes de Leon                                     > Assessor Primus I.S.S.A. 2016/2017
  • Boris Bekkering                                                   > Rector I.S.S.A. 2016/2017