Frequently Asked Questions

Hoe is stichting M.O.E.T. ontstaan?

Adriaan Moerman en Roel Hellemons, twee studenten van de studentenvereniging het A.S.C./A.V.S.V. hebben in 2006 het initiatief genomen om een goed doel binnen de vereniging op te zetten. Stichting M.O.E.T. is ontstaan uit de gedachte dat studenten het toch wel erg goed hebben en daar misschien niet vaak genoeg bij stilstaan. In Nederland is het krijgen van onderwijs heel normaal en klaagt men vooral wanneer er weer tentamens aankomen. Soms vergeten we dat onderwijs in andere delen van de wereld een schaars goed is en met deze stichting willen we studenten daar weer bewust van maken.

Burkina Faso is een van de armste West-Afrikaanse landen en wordt vaak vergeten door de internationale gemeenschap. De keuze om daar de projecten neer te zetten was daarom ook snel gemaakt, net zoals de keuze om ons op onderwijs te richten. Er zijn heel weinig middelbare scholen in Burkina Faso, dat terwijl vervolgonderwijs er juist voor kan zorgen dat jongeren uit de laagste sociale klasse kunnen ontsnappen.

 

Het dagelijks bestuur van stichting M.O.E.T. is gevestigd in Nederland. Hoe opereert de stichting dan in Afrika?

Van de 6 bestuursleden houden zich er twee volledig bezig met de ontwikkelingen in Afrika. Om goed op de hoogte te blijven bellen zij regelmatig met Moctar Salamatao. Moctar woont in Bobo Dioulasso en is Afrikaans, maar hij spreekt vloeiend Nederlands. Hij is namelijk getrouwd met Franca Berkvens, een Nederlandse vrouw en zij hebben samen een aantal jaar in Nederland gewoond. Moctar is de toezichthouder van de Ambachtsschool en via hem krijgen wij alle informatie binnen. Daarnaast hebben we wekelijks contact met de directeur van de school genaamd Nahini en de accountant Sanou. Zij spreken alleen Frans en daarom is het ook noodzakelijk dat de Assessor Afrika 1 van het M.O.E.T. bestuur Frans spreekt.

 

Hoe weet ik zeker dat mijn geld ook daadwerkelijk in Afrika terecht komt?

Stichting M.O.E.T. beschikt over een ANBI status. Voor het verkrijgen van een ANBI status moet minstens 90% van het geld dat bij een instelling binnenkomt ook aankomen bij het doel wat men steunt. Bij Stichting M.O.E.T. ligt het percentage nog hoger dan de vereiste 90 procent. Voor een overzicht van onze balans, staat van baten en lasten en meer informatie over onze ANBI status kunt u de volgende link gebruiken: http://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-moet/  

 

Wat zullen de leerlingen gaan doen als ze hun diploma hebben behaald?

De opleiding op de Ambachtsschool bedraagt vier jaar. In de zomer van 2012 hebben de eerste leerlingen examen gedaan. Zij zijn inmiddels aan het werk, lopen stage of zijn aan een verdere vervolgopleiding begonnen. Om de leerlingen al connecties te geven, lopen er iedere zomer zoveel mogelijk leerlingen stage bij garages en fabrieken in de buurt.

Daarnaast spelen we met het idee om een microkrediet project op te zetten zodat een aantal afgestudeerden hun eigen project kunnen gaan opzetten. Dit zal in de toekomst vorm moeten gaan krijgen.

 

Hoe kun jij je inzetten voor stichting M.O.E.T.?

Naast donateur worden zijn er een aantal mogelijkheden om je actief in te zetten voor de stichting. Ten eerste kun je meelopen met de M.O.E.T. halve marathon die ieder jaar in oktober gelopen wordt. Als renner krijg je sponsorformulieren toegestuurd om geld te werven voor de behaalde kilometers en het opgehaalde geld zal vervolgens ten goede komen aan stichting M.O.E.T.

Ten tweede is er de mogelijkheid om bestuur te worden van stichting M.O.E.T. Ben je student van het A.S.C./A.V.S.V. en wil je je graag inzetten voor zowel Afrika als de vereniging? Dan is het bestuur een leuke uitdaging. Ieder jaar wisselt het dagelijkse bestuur en de oproep voor nieuwe bestuursleden wordt in augustus per mail verstuurd. 

Daarnaast staat stichting M.O.E.T. altijd open voor nieuwe ideeën en initiatieven. In de zomer van 2010 heeft een student op eigen initiatief een zomerkamp gegeven op de Ambachtsschool waarbij hij veel heeft gesport met de leerlingen. In november 2011 heeft Minus Tjeenk Willink een heel ander project aangepakt, namelijk een onderzoek naar mogelijkheden voor de Ambachtsschool om zelfvoorzienend te worden. Dit zijn voorbeelden van leuke initiatieven die een grote bijdrage leveren aan stichting M.O.E.T.

 

Wat zal er in de toekomst gebeuren?

Een zeer belangrijk punt voor de toekomst is dat de Ambachtsschool en de Landbouwschool goed blijven draaien. Hierbij hebben wij het doel gesteld dat de zelfvoorzienendheid van de scholen moet gaan groeien, zodat deze meer op hun eigen benen kunnen gaan staan. Bij de Ambachtsschool kan dit door middel van het verkopen van de gemaakte producten. Bij de Landbouwschool kan deze zelfvoorzienendheid uiteindelijk ontstaan door het verkopen van oogst en andere opbrnegsten van de landbouw. Bij de Ambachtsschool is voor nu ook bestuurlijke zelfstandigheid belangrijk in de ontwikkeling.

 

Hoe kan het donateurschap stopgezet worden?

Voor informatie over de stopzetting van het donateurschap van Stichting M.O.E.T. kunt u mailen naar algemeen@stichtingmoet.nl.